Om

Eldialog är ett Karlstadsbaserat företag och vi åtar uppdrag runt om i Sverige, även om merparten av våra uppdragsgivare finns i Värmland med omnejd. Som hörs på vårt namn så är vi extra måna om dialogen med och relationen till våra kunder. Det är inte för inte som vi benämns som en ”lite bjussigare elektriker”.

Vår egen mission är tydlig – vi ska vara bäst i branschen på service. Det kan vi bevisa på många sätt. Naturligtvis genom att utföra jobben precis på det sätt och vid den tid som vi kommit överens om. Sen kommer vi gärna med kreativa idéer och olika tips för att leverera jobb som går utöver våra kunders förväntningar.

Ett annat sätt är att vi har jour. Det är bara att kontakta oss när något problem med elen uppstår. Kan vi inte lösa det med hjälp av instruktioner via telefon, så kommer vi till dig för att lösa problemet på plats.

IMG_8126

God service från en lite
bussigare elektriker

Ett tredje sätt är att här på vår webbsida lista några vanliga problem eller fel och vad du kan göra själv för att felsöka eller åtgärda problemet. Det tar vi inget extra för. Det kallas god service från en lite bussigare elektriker.

Vårt sätt att vara har vi sammanfattat i några ledord som samtidigt är våra löften till våra kunder:
Service
Kunskap
Kvalitet
Design
solceller-2
Miljö och kvalitet

På Eldialog pågår ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet. Vi vill kunna erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som för miljön, samtidigt som vi förbinder oss att följa lagar och krav. Som ett led i detta har vi definierat en företagspolicy som täcker arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet och miljö.

IMG_8087
Dokument och certifikationer

Vi på Eldialog strävar ständigt efter att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Vi har en företagspolicy som fastställer de grundläggande värderingarna för arbetsmiljö, medarbetare, kvalitet, säkerhet och miljö som vi vill skall råda på företaget. Dessa uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour