Automation, styr- och reglerteknik

För våra kunder, främst inom industrin, utför vi olika uppdrag inom automation och styr- och reglerteknik. Det ena uppdraget är inte likt det andra, men ofta handlar det om industrimaskiner, montagelinjer och liknande system.

Komplexitet och önskemål

En sak förenar däremot våra uppdrag och det är den grundläggande komplexiteten i våra kunders önskemål. Det medför att vi kommer in i projekten tidigt för att kunna vara med och planera funktionaliteten.

Automatiska lösningar

Vi erbjuder både hel- och halvautomatiska lösningar och har gedigna kunskaper inom PLC-program. Vi ser till att systemen samverkar och optimerar för hållbara lösningar.

Från start till stopp

Är vi med från starten i ett projekt ökar möjligheterna för en optimerad funktionalitet, då det ibland kan vara både svårt och tidskrävande att göra i efterhand.

Energioptimering

Att ha rätt teknisk process för rätt system innebär optimering av bland annat energi. Genom att påverka styr- och reglerteknik kan man vara med och bidra till grön utveckling.

Ska vi kopplas samman?

Ett bra samarbete kräver en bra dialog från första början. Hör av dig till oss med dina funderingar kring olika elarbeten. Och som alltid – inget jobb är för litet eller för stort. Och det finns inga dumma frågor.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour