Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Eldialog har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. Systemet bygger på IN Ledningssystem som är anpassat för installationsbranschen.

Miljö

Miljö ingår som en naturlig del i vår verksamhet och är integrerad i vårt ledningssystem, där vi i vår strategiprocess regelbundet gör nulägesanalyser av miljöfrågor i företaget.

Energieffektivitet

Vi ska i möjligaste mån föreslå energieffektiva lösningar och välja material och produkter som innebär ett bra miljöval.

Avfallshantering

Vi ska en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Minskade utsläpp

Vi ska åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, bland annat genom att se över utsläpp från egna transporter.

Kvalitet

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde, varpå vi alltid tillämpar en noggrann kvalitetssäkring i våra uppdrag.

Projektplan vid entreprenad

Vi upprättar alltid projektplaner omfattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö vid entreprenad.

Rutin för serviceuppdrag

För ramavtal tillämpas vår rutin för serviceuppdrag. Vid behov upprättas projektplan.

Dokumentation

Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och ska känna sig nöjda och trygga i sin arbetsmiljö. Därför är vi noga med att planera arbetet för att ge förutsättningar för god hälsa och säkerhet och för att kunna identifiera risker och åtgärdar dessa.

För oss är det viktigt att alla medarbetare behandlas lika och att de känner gemenskap inom företaget. Medarbetare ska även kunna känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour