Industri

När det gäller industriföretag så erbjuder vi ett flertal varianter av samarbete. Från enskilda projekt som skåpbyggnation inom automation till löpande avtal för service och underhåll. Vi kan även fungera som driftsstoppelektriker med jour för snabba utryckningar och åtgärder.

industri_2

Inte nog med det!

Vi åtar oss även olika arbete med elstyrning, skåp- och centralbyggnation och i princip alla andra elarbetens som kan behövas inom industrin.

Helhetskompetens för industri

Vi har personalkompetens för att kunna utföra arbeten inom hela industrikedjan.

Jourverksamhet vid behov

Vi kan erbjuda jourverksamhet, där dina behov får ligga som grund för ett upprättat jour-avtal.

Korta inställelsetider vid akuta stopp

Vi vet att driftstopp kan vara en ekonomisk katastrof för våra kunder. Därför lägger vi stor vikt på att kunna hålla korta inställelsetider när behovet är av mer akut karaktär.

Ska vi kopplas samman?

Ett bra samarbete kräver en bra dialog från första början. Hör av dig till oss med dina funderingar kring olika elarbeten. Och som alltid – inget jobb är för litet eller för stort. Och det finns inga dumma frågor.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour