Dokument och certifikationer

Vi på Eldialog strävar ständigt efter att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, vilket även omfattar inhyrd personal och underentreprenörer.

Vi har en företagspolicy som fastställer de grundläggande värderingarna för arbetsmiljö, medarbetare, kvalitet, säkerhet och miljö som vi vill skall råda på företaget. Dessa uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

I behov av dokument?

Vill du ta del av vår företagspolicy, vårt ledningssystem eller något annat dokument som till exempel våra certifieringar är du välkommen att kontakta oss.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour