Service och underhåll

Vi hoppas du håller med oss när vi säger att det är viktigt att se över och få koll på elen i din fastighet. Det finns en hel del som kan hända och som kan orsaka små och stora skador.

Vi genomför elanalyser där vi dokumenterar kvalitén på din el och konstaterar eventuella problem i huset. Löser säkringar eller jordfelsbrytare ut lite väl ofta? Drabbas du av strömspikar eller spänningsfall. Som sagt – vi analyserar eventuella elproblem och föreslår åtgärder.

Anpassat serviceavtal

De här åtgärderna bör du genomföra regelbundet och för att det verkligen ska bli gjort finns det möjlighet att teckna ett serviceavtal med oss på Eldialog. En mycket bra säkerhetsinvestering som minimerar brandrisk på grund av elfel, och ökar såväl person- som fastighetsskyddet.

Vi löser problemen

Att det uppstår problem i våra kunders anläggningar är inget problem för oss, det är snarare en utmaning lämpad för våra drivna serviceelektriker.

Vår högsta prio – service till kunden

Service för oss börjar vid social kompetens och slutar vid en städad arbetsplats, allt däremellan är det vi är bra utbildade inom.

Svåra problem, smarta återgärder

Dagens teknik har gett oss möjligheten att skapa en mer flexibel tillvaro för våra kunder. Svåra problem är därför inte längre något hinder.

Ska vi kopplas samman?

Ett bra samarbete kräver en bra dialog från första början. Hör av dig till oss med dina funderingar kring olika elarbeten. Och som alltid – inget jobb är för litet eller för stort. Och det finns inga dumma frågor.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour