Tips från elektrikern

IMG_8001

Installera jordfelsbrytare - en billig livförsäkring

Många vanliga elfel blir lättare att upptäcka om du installerar en jordfelsbrytare. Det smidigaste sättet att identifiera ett elfel är ofta att slå av alla så kallade dvärgbrytare i elcentralen och därefter slå på jordfelsbrytaren.

Skulle jordfelsbrytaren återigen slås av så ligger felet på den inkommande elen. Skulle inte jordfelsbrytaren lösa ut så kan man slå på en dvärgbrytare i taget för att lokalisera elfelet.

IMG_8147

Byt dina ojordade uttag till jordade

Genom att byta dina ojordade uttag till jordade minskar du risken för elfel rejält. Ett jordat uttag leder – till skillnad från ett ojordat – elen tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten.

IMG_8087

Besiktiga dina elprodukter och installationer

De flesta typer av elfel går att undvika genom att ta för vana att regelbundet besiktiga elutrustning och installationer och att alltid åtgärda eventuella brister omedelbart.

Om du har ett proppskåp av en äldre modell bör du se över så att den fungerar optimalt eller om det är dags att byta till en modern elcentral. Äldre elinstallationer tenderar nämligen att vara opålitliga och ha en begränsad flexibilitet, vilket kan leda till elfel. Livslängden på en elcentral varierar, men vanligtvis ska de bytas ut efter 30–50 år.

elinstallation för strömdosa

Se till att rätt person utför jobbet

När du ska byta ut eller installera nya elprodukter, är det viktigt att personen som utför installationen har tillräckligt med kompetens inom området. De allra flesta elinstallationsarbeten ska utföras av behöriga elektriker, men vissa typer av elarbeten får du som fackman utföra på egen hand, under förutsättningen att du besitter rätt kompetens. Läs mer här om vad inom el du får göra själv.

Jour i mån av tid

Startkostnad 2 200 kr exkl moms.
Tillkommer tid och reskostnad.

Jour